Administratieve organisatie

Nationaal en Franstalig België

Voorzitter (Dr. Stéphane Degesves - Anesthesist, Urgentist -CHR Citadelle Luik)

 • Verkozen door de commissieleden
 • Link tussen het nationale en internationale netwerk
 • Verhoudingen met andere organisaties
 • Coördinatie van nieuwe opleidingscentra

Medisch directeur (Dr. François Pitance - Anesthesist-Intensivist, Urgentist - CHR Citadelle Luik)

 • Staat garant oor de wetenschappelijke inhoud van de opleidingen
 • Contactpersoon voor specifieke medische vragen
 • Opvolging van de recente vakliteratuur ivm traumatologie

Nationaal coördinator (Dhr Stéphane Thomsin - verpleegkundige BBT - CHR Citadelle Luik)

 • Nauwe samenwerking met de NAEMT
 • Nationale controle over de cursussen
 • Inning van inschrijvingsgeld
 • Beheer van de database voor de cursussen
 • Erkenning van coördinatoren voor nieuwe opleidingscentra

Vice-nationaal coördinator (Dhr Xavier Losfeld - verpleegkundige BBT - CHR Citadelle Luik)

 • Kennis van de taken van de nationaal coördinator
 • Vervanging of ondersteuning van de nationaal coördinator waar nodig

Secretaris (Dr. Éric Steckx - Interniste, Urgentiste - CHR Luik)

 • Tussenpersoon tussen de kandidaten en de organisatie
 • Zorgt voor de verwerking van de briefwisseling

Opleidingsverantwoordelijken (Dhr Stéphane Thomsin en Dhr Xavier Losfeld)

 • Organisatie van instructeursopleidingen
 • Controle over de onderwijsconcepten van de opleidingen

Nederlandstalig België

Voorzitter (Dhr Tom Van De Laer - Verpleegkundige BBT - Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost)

 • Verkozen door de commissieleden
 • Link tussen het nationale en Nederlandstalige netwerk
 • Verhoudingen met andere organisaties
 • Coördinatie van cursussen

Vice-voorzitter (Dhr Stefan Knaepen - Verpleegkundige BBT - Trauma & Life Support Centre PXL Hasselt)

 • Aangesteld door de commissie
 • Vervanging en ondersteuning van de voorzitter

Medisch directeur (Dr. Philip Verdonck - Trauma lead en Staflid spoedgevallen - UZ Antwerpen)

 • Staat garant voor de wetenschappelijke inhoud van de opleidingen
 • Contactpersoon voor specifieke medische vragen
 • Opvolging van de recente vakliteratuur ivm traumatologie

Secretaris (Dhr Jef Even - Verpleegkundige - Opleidingsverantwoordelijke DGH PIVO)

 • Tussenpersoon tussen de kandidaten en de organisatie
 • Zorgt voor de verwerking van de briefwisseling