PHTLS editie 9: meer praktijk en casuïstiek!

Cursusagenda

13-14 februari 2020 - PHTLS Provider - PIVO - Poverstraat 75 1731 Asse

23-24 april 2020 - PHTLS Provider - PIVO - Poverstraat 75 1731 Asse

Inschrijven via de website: Maak een account aan via de link onder "Identificatie" of log in als u al een account heeft. Daarna kan u onder "Opleidingsagenda" (rechter kolom) een cursus van uw keuze selecteren.

Bent u verantwoordelijke van een organisatie en wenst u één of meerdere medewerkers in te schrijven? Wenst u een groepsinschrijving te maken of een cursus af te huren? Neem contact met ons op.

Contact en informatie: informatie@phtls.be

Handboek editie 8 beschikbaar in het Nederlands

Via onderstaande link kan je de Nederlandse vertaling van het PHTLS boek editie 8 aankopen. De bestelling en facturatie regelt u rechtstreeks online met uitgeverij ACCO. Binnenkort meer informatie over het handboek editie 9.

Welkom op de website van PHTLS Belgium

 PHTLS werd ontworpen om traumapatiënten buiten het ziekenhuis snel te evalueren om zo vroeg mogelijk de juiste levensreddende behandelingen op te starten.

De opleiding levert een brede basiskennis die de verschillende prehospitale hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, brandweer, ..) in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen betreffende de benadering van traumapatiënten. De PHTLS-benadering is gebaseerd op wetenschappelijke feiten (evidence-based) en de cursus bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen.

PHTLS is gebaseerd op de ATLS en gaat uit van het beginsel “treat first what kills first” (wat de patiënt het eerste doodt, als eerste behandelen), en werd ontwikkeld om de prehospitale zorg aan traumapatiënten te verbeteren. De opleiding zal uw bekwaamheid vergroten in enerzijds het evalueren van de patiënt, en anderzijds het bepalen van de prioriteiten in diens verzorging. De cursus baseert zich op de basiskennis en know-how van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt tevens geleerd om beter in teamverband samen te werken.

Ons instructeursteam is samengesteld uit professionals uit het domein van de urgentiegeneeskunde. Zij zijn allen actief in het werkveld en kunnen dus spreken vanuit de praktijk. Bovendien zijn een aantal van hen ook actief als instructeur in andere opleidingen zoals ALS, EPLS, ETC, PHPLS, ... waardoor ze een belangrijke verrijking betekenen voor de cursus.

In reeds meer dan 60 landen geldt PHTLS als referentie voor de benadering van traumapatiënten. Sinds 2008 behoort ook België tot deze grote familie.

Het PHTLS Team