OPLEIDINGSTEAM

 
  

Instructeurs PHTLS Belgium

 
  
Tom Schmitte
Ambulanceverpleegkundige
RAV Brabant Midden-West-Noord (Nederland)

Stefan Knaepen
Verpleegkundige BBT
Trauma & Life Support Centre PXL Hasselt

Dr Philip Verdonck
Trauma lead & Staflid Spoedgevallen
UZ Antwerpen
Tom Van De Laer
Verpleegkundige BBT
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
 Dr Tim Dewyn
 Urgentie arts
 UZ Leuven
Tom De Prekel
Verpleegkundige BBT
Ambulancecentrum Antwerpen
  

Lyne Deceunynck
Verpleegkundige BBT

UZ Leuven

  

Kandidaat-Instructeurs PHTLS Belgium

 

 Dr Eefje Verwulgen

Carl Haentjens

Evelyne Ekelson